Verenigingsondersteuning

Inleiding

Samen met sportverenigingen, sport & bewegen inzetten, als middel én antwoord op sociale vraagstukken. Dat is de Open Club samenwerking! In de gemeente Putten worden verenigingen geholpen om dit met elkaar in te richten. 

Door deze samenwerking én de Open Club subsidie worden diverse activiteiten gestimuleerd. Deze activiteiten dragen bij aan een leefbare samenleving, die maatschappelijk effect en rendement opleveren. Meedoen hoeft niet, maar mag wel!

De Open Club bestaat in het seizoen 2019-2020 uit volgende thema's:

- Evenementen
- Signaleren
- Participatie
- Sportpas

Via deze pagina zullen de activiteiten en ontwikkelingen gedeeld worden. 

Aanbod

Contactpersonen Open Club

Kelvin van den Broek
T: 06-30994494
E: kvdbroek@putten.nl

Lisette van de Kieft
T: 06-30994018
E: lvdkieft@putten.nl